K svatému Rafaelu, archandělu

Slavný Archanděli, svatý Rafaeli, který jsi starostlivě chránil Tobiášova syna na jeho obtížné cestě a vrátil ho jeho rodičům bez úhony spojeného s jeho důstojnou snoubenkou, buď věrným vůdcem také pro nás, uzdravuj naše neduhy, abychom překonali bouře a nástrahy tohoto světa a došli šťastně do blaženého přístavu věčnosti. Svatý Rafaeli, stůj při nás spolu se všemi anděly, pomáhej nám a přimlouvej se za nás.  (viz)