K Markétě Marii Alacoque

Modlitba k sv. Markétě Marii Alacoque

Svatá Markéto Marie Alacoque,

Bůh si tě vyvolil, aby zjevil světu

božskou krásu Ježíšova Srdce,

jeho nekonečnou dobrotu,

jeho milosrdenství bez mezí, jeho zářící světlo.

Učiň, abychom i my mohli vložit

svůj život do jeho Srdce.

Srdce Ježíšovo, vylij hojnost své lásky

na hříšné, aby se vrátili k tobě,

na věřící, aby žili pro tebe,

na misionáře, aby svědčili o tobě,

na nemocné, by se v tobě uzdravili,

na umírající, aby se ti odevzdali.

Dej mi srdce dobré, upřímné a ochotné,

schopné milovat a trpět

odpouštět a těšit,

prožívat každý okamžik života

jako velkolepý dar tvé nekonečné lásky

Srdce Ježíšovo,,

prameni lásky, pokoje, pravdy a naděje,

důvěřuji ti a odevzdává se ti.

Svatá Markéto Maria,

oroduj za nás!