Aktuální modlitba Benedikta XVI.

Také dnes je naše víra ohrožována omezujícími změnami, jimiž by módy tohoto světa chtěly nahradit její velikost. Pane, pomoz nám v této naší době být a zůstat katolíky. Žít a umírat ve velikosti tvé pravdy a tvého božství. Dej nám odvážné biskupy, kteří nás přivedou k jednotě víry a se světci všech dob nám ukážou, jak jednat přiměřeným způsobem ve prospěch smíření, k němuž je náš episkopát zvláštním způsobem povolán. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi!