9. února

9. února – bl. Anna Kateřina Emmerichová (+1824)

Mariina moc nade všemi ďábly se zaskví zvláště v posledních dobách. Tehdy satan nastrojí úklady její patě, to znamená jejím pokorným nevolníků a chudým dětem, které Maria povzbudí, aby mu vypověděli válku. V očích světa budou nepatrní a ubozí a budou přede všemi ponížení jako pata. Bud se po nich šlapat, jako se našlapuje na paty, a budou utlačováni, jako ostatní údy těla tlačí na pasu. Zato však budou bohatí Božími milostmi, které jim Maria bude hojně rozdávat. Svou svatostí budou před Bohem hodně velicí a vyvýšení. Svým nadšení předčí všechny lidi a budou tak silně opřeni o pomoc Boží, že s pokorou své paty, ve spojení s Marií rozdrtí hlavu pekelného hada a nastolí vítězství Ježíše |Krista.

L. M. Grignion z Monfortu. O pravé mariánské úctě. (54)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen