7. února

7. února – bl. Pius IX.  + 1878, papež  dogmatu  o Neposkvrněném Početí Panny Marie

Bůh učinil a vytvořil pouze jediné nepřátelství, a to nesmiřitelné, které potrvá, ba poroste až do konce. Je to nepřátelství mezi Marií, jeho důstojnou Matkou, a ďáblem, mezi dětmi a služebníky Marie a dětmi a přívrženci Luciferovými. Maria, svatá Matka Boží, je tedy nejstrašnějším nepřítelem, kterého Bůh postavil proti ďáblovi. Hned od doby pozemského ráje, i když Maria byla tehdy pouze v Boží mysli, dal Bůh jí samotné tolik nenávisti proti tomuto prokletému nepříteli Boha, tolik důmyslu k odhalení zloby tohoto starého hada a tolik síly k přemožení a svržení tohoto pyšného bezbožníka, že se jí ďábel nejen více bojí než všech andělů a lidí, ale v jistém smyslu i více než samotného Boha.

L. M. Grignion z Monfortu, O pravé mariánské úctě (51)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.