6. února

6. února –  Svaté Doroty, panny mučednice: »Jak nevlídná a pustá  je tato země. Blaze mi, že jdu do lepšího kraje!«              

Skrze Marii spása světa začala a skrze Marii má být dokonána. V posledních časech se Maria musí stát pro ďábla a jeho sluhy strašlivou jako vojsko seřazené k boji… Ďábel bude dobře vědět, že mu zbývá málo času, dokonce méně než kdy jindy. Vyvolá krutá pronásledování a bude strojit zrádné úklady věrným služebníků a pravým dětem Panny Marie, které přemáhá obtížněji než ostatní. Tato pronásledování stále porotou až do nástupu vlády antikristovy a zejména na ně se vztahuje ona první slavná Boží předpověď a prokletí proti hadovi v pozemském ráji.

L. M. Grignion z Monfortu: O pravé mariánské úctě  (49.50)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.