5. února

5. února – svaté Agáty, panny a mučednice

Božské mateřství odělo svatou Pannu takovou velikostí, že nenajdeme nic jí rovného ani na zemi ani na nebi. Stojí nade vším, co není Bůh. Božské mateřství jí poskytuje podíl na Boží moci a můžeme říci, že se na nebi ani na zemi neděje nic bez její účasti. Božské mateřství naplnilo svatou Pannu nejdobrotivější něžností Matky a současně nesrovnatelnou autoritou Královny.

Maria se podílí na všech milostech, které nám její Syn získal. Zasloužila se být Prostřednicí všech jeho ctností a darů, které rozděluje, kdy chce, komu chce a v jaké míře chce.

                                         Marta Robinová 3. listopadu 1930 in: Gotteserfahrungen und Gebete.

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen