31. ledna

31. ledna – Svatého Jana Bosca, zakladatele řádů

Jeníčku, oblékl jsi kleriku a jistě tušíš blahou radost, jakou mám z tvé obláčky. Ale pamatuj si, nikoliv klerika nýbrž praktický ctnostný život bude ctí tvého duchovního stavu. Kdybys, nedej Pán Bůh, pochyboval o svém duchovním stavu, nezneucti, prosím tě, tento šat. Svlékni ho okamžitě. Budeš mi milejší jako chudobný venkovan než jako kněz, který nedbá svých povinností.

Když ses narodil, zasvětila jsem tě Panně Marii. Když jsi odcházel studovat, odporučovala jsem ti především úctu a oddanost k Panně Marii. Nyní tě prosím, odevzdej se jí úplně. Miluj ty, kteří ji milují, a staneš – li se knězem, neustále rozšiřuj oddanou úctu k této milostivé Matičce……

Matka Markéta Boscová svému synu před odchodem do semináře

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen