30. ledna

30. ledna – Svatého Jana Chryzostoma ve východní církvi

»V duchovním životě v lidských duších nikdy není moje Matka ode mne oddělena: to znamená, že napodobování našich životů musí být na zemi současné. Mariin život byl utvářen podle mého života. Tak jako já jsem byl Vykupitel, ona je Spoluvykupitelka.

Pán Ježíš ctihodné Conchitě Amidě

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen