3. února

3. února: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

»Maria nesmírně touží po tom, aby v každém knězi viděla Mne, a to nejen při vznešeném dění mše svaté, ale vždy, a jestliže ji kněží milují, musí se jí odvděčit tím, že v sobě zobrazují to, co tato Matka tak nesrovnatelně miluje: MNE, a to ve všech projevech svého života.«

                     Pán Ježíš ctihodné Conchitě Armidě. In: Pán Ježíš o svých kněžích, str. 305

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen