29. ledna

29. ledna, Itálie – Panny Maria, Patronky sester kapucínek (1630)

Neříkej mi, obdivuhodná Matko, že nemůžeš,

protože tvůj nejmilovanější Syn ti dal všechnu moc

na nebi i na zemi.

Neříkej mi, že to nemusíš udělat,

protože ty jsi Matka všech lidí, a zvláště moje Matka.

Jestli mě nemůžeš vyslyšet, omluvil bych tě a řekl:

Je to opravdu moje Matka, která mě miluje jako své dítě,

ale nemá prostředky a možnosti, jak by mi pomohla.

Kdybys nebyla moje Matka, měl bych trpělivost a řekl:

Hle, má všechny prostředky, jak mi pomoci,

ale běda, není to moje Matka, a proto mě nemiluje.

Ale naopak nesladší Panno,

ty jsi moje Matka a navíc ta nejmocnější.

Jak bych tě mohl obviňovat, že jsi mi nepomohla

a neposkytla mi ochranu a pomoc?

Vidíš dobře, Maminko, že jsi nucena vyslyšet

všechny mé žádosti.

Pro čest a slávu tvého Ježíše přijmi mě jako své dítě

a nedívej se na moji ubohost a moje hříchy.

Vysvoboď mou duši i moje tělo ode všeho zla

a dej mi všechny tvé ctnosti, zvláště pokoru.

Dej mi jako dárek všechny tvé dary, všechno dobro

a všechny milosti, které se líbí

Nejsvětější Trojici, Otci, Synu a Duchu Svatému.

sv. František Saleský

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen