28. ledna

28.ledna – Itálie: Záchrana obrazu Madonna del Popolo ve Florencii při velkém požáru 1771

Maria, Matko krásného milování, bázně Boží, poznání a svaté naděje, jelikož jsi obdržela víc než všichni ostatní svatí zář nebeského světla, prosím tě pokorně, abys mi pro svou velkou mateřskou dobrotu a přímluvu a především pro Moudrost, která v tobě přijala tělo, vyprosila milost Ducha Svatého, aby můj duch chápal, moje paměť podržela a moje slova vyslovila, co bude pro mne a pro druhé užitečné ke cti jména tvého Syna, svaté církve, ke slávě Otce a k mé spáse. Amen.                                                                 

sv. Tomáš Akvinský (1225-1274)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen