26. února

26. února Rusko Zjevení Bohorodičky, Matky Milosrdenství »Meschecia« (1492)

Zvolena od věčnosti za Matku Ježíše Krista byla Maria především první z vykoupených v Neposkvrněném Početí; jako plná milosti počátkem nového stvoření, nového lidstva; jako Matka nového Adama; první z věřících jako nová Eva ve Zvěstování (Lk 1,45), posl;ušná Služebnice; jako první z vykoupených je eschatologickým obrazem církve ve slavném Nanebevzetí; vždy Panna v naprosté příslušnosti a zcela oddaná Bohu, milosti a dílu spásy; proto je také vítězkyní nad smrtí, nad porušeností jako Královna po boku Zmrtvýchvstalého a oslaveného, je nejčistší zrcadlo božského království a svatosti Krista kokretní důkaz Pánovy věrnosti a křesťanské svatosti, záruka naší spásy.

Ivo Císař Spadon, Nejsvětější Maria v křesťanské víře a životě

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et i hora mortis nostrae. Amen.