25. ledna

25. ledna – Indie: Naše Milá Paní »Dobré cesty « (1599)

Otázka jednoty je otázka mariánská. Ona je Matkou, která smiřuje děti.

Otázka jednoty je otázka mariánská. Ona je Matkou, která smiřuje děti.Není snad Marino přání, používat svou dobrotu a prozřetelnost, aby církev jako Kristovu nevěstu při tomto těžkém úsilí těšila a přivedla naplnění požehnanou jednotu všech údů křesťanské rodiny a přivedla k naplnění vytoužený plod svého mateřství? V Marii dal nám Bůh strážkyni křesťanské jednoty.        

                                                             Papež Lev XIII. (1878-1903)   

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen