25. května

25. května

VAS HONORABILE, ORA PRO NOBIS

Země jako krásný symbol Nejsvětější Panny

 V knize Sírachovcově čteme: Kdo kdy změřil výšku nebe, rozlohu země a hloubku moře?Viděli jsme: Nebe je Maria, která čistotou předčí nebeská světla a která je vznešeným trůnem Nejvyššího. Také moře je Maria, jejíž dobroty, a milosrdenství jsou nevyčerpatelné hlubiny; a to je důvod, proč tato svatá Panna ustavičně za nás vzývá nekonečné milosrdenství svého Syna a uskutečňuje tak slova svatého verše hlubina hlubinu volá.

 Ale Maria je rovněž země , která dala světu dobré plody, o kterých říká Prorok: Země vydala své plody. Kdo kdy mohl změřit rozlohu země? Kdo kdy změřil nesmírnost tajemství Mariina, ne – li ten, který ji učinil tak širokou a hlubokou nejen v milosti a ve slávě, ale také v milosrdenství.

Země, která nás nosí a která nese všechno, co zde je, není o nic menší tajemství než nebe a světlo. Co je podstatou země? Čím je toto Boží stvoření, které zahrnuje skály, vody, květy, rostliny, které všechno živí obdivuhodným a nepoznaným způsobem; které nese všechny živé tvory? Jeho nitro je naplněno ohněm, o němž vůbec nemáme představu. Slunce je ozařuje, oživuje a oplodňuje bez ustání.

Taková je nejsvětější Panna, kterou chtěl Bůh napodobit, když tvořil zemi. Mariina podstata je tajemství: ona je uhnětena z milosti, učiněna z milosti, jako to odpovídá síly textu evangelia o andělském pozdravu. Její tělo bylo neposkvrněné jako Ježíšovo, její duše více nebeská a více zázračná než duch Serafa, nejvýše se vznášejícího ve slávě. Její nitro je celé naplněno Duchem Svatým, věčným ohněm božské lásky. Sám Ježíš je jejím světlem a jejím životem. Nebeský Otce ji obdařuje svou nevyčerpatelnou božskou plodností. Ona je Matkou Boha, Matkou Církve jak na nebi, tak na zemi, ona je univerzální Matkou a Královnou.

Ano, zemi, ještě čisté ode vší poskvrny a zářící obdivuhodnou krásou k její oslavě, se dostalo té cti, aby představovala Pannu a Matku, kterou měla jednou nosit. V ní se mělo odrážet tisíce krás, jedna obdivuhodnější než druhá, symboly milostí, kterých byla Maria hodna. V jedné z krásných extází řekla sv. Brigita svaté Panně: »Ty jsi mohla být přirovnána k stromům obdařeným květy a plody, tvoje láska měla zplodit toho, který je tisíckrát nádhernější než všechny květy a tisíckrát chutnější než všechny plody. Když Bůh tvořil zemi, měl před očima tebe, svatá Panno, a přemítal o tvých milostech hojnějších než všechna bohatství, která jsou rozdělena ve všech proměnách rostlin, plodů, drahých kamenů, perel, a drahých kovů a všech krásných tvorů, kteří jsou ozdobou vesmíru«.
 

Einsiedeln –  Maria poustevníků