23. května

23. května

CAUSA NOSTRÆ LETITIÆ , ORA PRO NOBIS

Luna je prorockým symbolem svaté Panny a Církve. Veškerá tradice je v tom zajedno. Právě o Marii říká Píseň písní: „Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce, strašná jako vojsko pod praporcem? (Pís 6, 10). Skutečně, tajemství Mariino zcela závisí na tajemství Ježíše; jako na nebi světlo měsíce zcela závisí na světle slunce. My hříšníci vzýváme Pannu Marii a takové je její první poslání. Ale to, co je viditelné na dvanácti hvězdách, to vše závisí na slunci, jak na nebi neviditelném tak i na nebi živém: Maria závisí na Ježíši. Panna Maria je krásná jako luna v zářivé plodnosti svého panenství. Všechna krása luny spočívá ve světle, které přijímá od slunce. Ó jak skvělou a zářící lunou byla Maria, když počala ve svém lůně celé věčné Slunce! Ona je tou lunou v úplňku, v níž spočine Ženich Církve, o němž je psáno: V den úplňku vstoupí do jejího příbytku. Blahoslavená Panna Maria byla lunou v dokonalém úplňku, když ji pozdravil Archanděl a řekl: Zdrávas, milostiplná.

I ona je nebeská jako Ježíš a povznesena nad zemi. Je celá jasná, celá krásná, ale jedině díky milosti vycházející z Ježíše Krista, bez zásluhy ze své strany, skrze lásku a milosrdenství. Ona je oděna sluncem, říká Písmo svaté, tj. Ježíšem Kristem a všemi jeho milostmi.

  Dayton  – Panna Maria Vítězná