22. února

22. února  – Stolce svatého Petra

V tomto čase svrchovaných zmatků je Maria pro nás spolehlivou vůdkyní, vzorem a cestou k bezpečné záchraně. Maria je úplným protikladem všeho toho co nám svět svůdně předkládá k obdivu.

»Je třeba všechno dělat s Marií, abychom ve všem, co konáme, pohlíželi na Marii jako na dokonalý vzor veškeré ctnosti a veškeré dokonalosti. Ona je sice pouhý člověk, ale Duch Svatý ji utvořil dokonalou, abychom ji podle svých slabých možností napodobovali. Je třeba, abychom si při každé své činnosti všímali, jak to Maria dělala nebo jak by to udělala na našem místě. Musíme zkoumat její velké ctnosti, které konala za svého života, a rozjímat o nich.

Je to její živá víra. Maria bez váhání uvěřila slovu anděla a svou víru zachovala vytrvale až k patě Kříže na Kalvárii.

Je to její hluboká pokora. Maria se skrývala, mlčela, všemu se podřizovala a kladla sebe až na poslední místo.

Je to její zcela božská čistota. Mariině čistotě nikdy nebylo a nebude rovné pod nebem,.

Maria je jedinou vynikají formou Boží. Duše, která nalezne tuto formu a ztratí se v Ní, brzy bude proměněna v Krista. Tato forma odlévá Krista takového, jaký skutečně je.«

L. Maria Grignion z Monfortu, O pravé mariánské úctě (260)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et i hora mortis nostrae. Amen.