22. ledna

22. ledna – Francie – Naše Milá Paní ze Ceignacu (1652)

Někdy závidím těm, kteří mají to štěstí, že studují teologii. Ale nepřevyšuje modlitba a duchovní rozjímání nekonečně i to nejvyšší studium v poznání, lásce a síle? Zkušenost je hlubší, plodnější a více osvěcuje než věda. Moje teologie, moje věda je láska, spojení mé duše s Bohem skrze Ježíše Krista a svatou Pannu Marii. Nic více a nic méně.    Marta Robinová 22. ledna 1930

Z knihy Prend ma vie Seigneur od P. Peyreta s. 113

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen

                                                              (viz)