21. února

 21. února – Šesté zjevení Panny Marie v Lurdech;  * John Henry Newman (1801)

Nepochopitelný Bůh se nechal dokonale pojmout obsáhnout nepatrnou Marií, aniž by cokoliv ztratil ze své nesmírnosti. Také my se máme nechat dokonale obsáhnout a vést bez jakékoliv výhrady nepatrnou Marií.

Nedostupný se k nám přiblížil úzce a dokonale, dokonce se osobně spojil s naším lidstvím skrze Marii a také my se máme přiblížit k Bohu a dokonale a úzce se spojit s jeho Velebností beze strachu, že budeme odmítnuti.

Tak skrze Marii se můžeme stát podobnými Bohu milostí a slávou, ačkoliv nejsme nic, když se Marii darujeme tak dokonale a úplně, abychom nebyli ničím sami v sobě, ale abychom byli vším v ní, aniž bychom se báli, že se klameme.

L. M. Grignion z Monfortu , O pravé mariánské úctě 157

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et i hora mortis nostrae. Amen.