21. května

21. května

SPECULUM JUSTITIÆ , ORA PRO NOBIS

Jak nám hvězdy ustavičně hlásají nebeská tajemství Ježíše a Marie

Kromě všeho ostatního dílo čtvrtého dne stvoření je určeno, aby symbolizovalo a hlásalo lidem tajemství Krista, Panny a Církve. Můžeme říci, že nás vyučují v samotné víře. Svatý Pavel v listě Římanům nám říká, že Nebesa vypravují o Boží slávě, jsou to apoštolové a jejich hlas proniká do celého světa, tak jako hvězdy sesílají své materiální světlo.

To není jen obyčejné přirovnání, tím méně prázdný nebo básnický pojem. Je to realita krásného symbolu božsky stanoveného k tomu, aby pozvedl našeho ducha a zrak skrze viditelné krásy ke krásám neviditelným, a patří to k trvalé tradici. Od doby sv. Teofila, šestého nástupce sv. Petra na stolci v Antiochii až po svatého Anastáze, rovněž antiošského patriarchy, který v sedmém století napsal vznešené stránky o díle šesti dnů. Staří Otcové učili, že slunce, měsíc a hvězdy jsou stvořeny, aby symbolizovaly Krista, Církev a světce atd. Že mluvili méně explicitně o Panně Marii, bylo zpočátku způsobeno zákonem tajemství, aby se předešlo idololatrii. Později, jelikož tajemství Svaté Panny je shodné s tajemstvím Církve, Maria je zvána jako srdce, střed a ideál. Všechno, co je řečeno o Církvi, můžeme svrchovaně očekávat u Marie, stejně jako to, co říkáme o Marii, je třeba říci o Církvi s ohledem na všechny proporce.

    Naše Paní v Covadonga