20. ledna

20. ledna – V Římě obrácení Alfonse Ratisbonneho skrze zázračnou medailku (1842) (viz)

PORODILA JSI MILOST A SLÁVU

Všechny národy tě velebí, nejsvětější Panno Maria, protože jsi porodila život, milost a slávu. Život pro mrtvé, milost pro hříšné a slávu pro nešťastné.

Kardinál Huges de Saint Cher

In: Sv. Jan Eudes- Obdivuhodné Srdce třikrát svaté Matky Boží

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Tím bolestnější je současné selhání církve