2. února

2 února: Očíšťování Panny Marie v chrámě

Bylo to v den Očišťování Panny Marie. Byla jsme ve Foligno v kostele spolubratří. Promluvil ke mně hlas: »Nyní je hodina, kdy Maria Panna a Královna přichází se svým Synem do chrámu«. Moje duše naslouchala s velkou láskou, zaplavila ji blaženost, spatřila Královnu vstupovat a šla jí s bázní a úctou vstříc.

Ale já jsem se bála k ní přiblížit. Ona mě povzbudila a podala mi Ježíše se slovy: »Ty, která miluješ mého Syna, přijmi toho, kterého miluješ«. Odložila ho do mé náruče. Byl zavinutý v plénkách. Jeho oči byly zavřené, jakoby spal. Královna unavená se posadila. Její gesta byla tak vznešená a její postava tak ušlechtilá, že můj zrak se nemohl dívat jen na Ježíše, ale byl nucen se dívat také na jeho Matku.

Dítě se náhle na mých loktech probudilo, jeho plénky se uvolnily, otevřel oči a pohleděl na mne. Tímto pohledem mě úplně ovládl. Z jeho očí vyzařovala vznešenost a jeho radost zářila jako jasný plamen. Zjevil se náhle ve svém nevýslovném majestátu a řekl mi: „Ten kdo mě neviděl malého, neuvidí mě velkého«. A dodal: »Přišel jsem k tobě, abych se ti daroval, aby ses ty darovala mně«.

Anděla z Foligna, Kniha vidění a instrukcí Nr. 45

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen