19. února

19. února Čtvrté zjevení Panny Marie v Lurdech (1858)

Mariini synové jsou dva, Bohočlověk a pouhý člověk. Maria je Matkou jednoho tělesně a druhého duchovně (sv. Bonaventura)..

Je to vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii. Máme-li tedy nějakou naději, nějakou milost a nějakou spásu, vězme, že se rozlévá od Ní. (sv. Bernard).

Všechny dary a milosti samotného Ducha Svatého jsou udělovány Mariinýma rukama, komu (Ona) chce, kdy chce, jak chce a kolik chce. (sv. Bernardin).

Protože jsi byl nehoden, aby bylo dáno tobě, bylo dáno Marii, abys skrze ni přijal, cokoliv máš. (sv. Bernard)                                                                

Z L. M. Grignion z Monfortu, O pravé mariánské úctě (140)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.