19. května

19. května

VIRGO POTENS, ORA PRO NOBIS

Svatý Bernard po mnoha jiných učitelích aplikuje na svatou Pannu pasáž z knihy Moudrosti: Přebývám v plnosti Svatých. »To je správné, že přebýváš v plnosti svatých, protože ti nechybí nic z víry patriarchů, z ducha proroků, ani z horlivosti apoštolů, ani vytrvalost mučedníků, ani kajícnost vyznavačů, ani nevinnost panen, ani čistota andělů«.

Všechny milosti všech svatých přijala svatá Panna do své blažené duše, kam Bůh shromáždil všechny vody. Neboť teologie učí, že ti svěřil všechny milosti, abys je předala svatým, nic neodmítal svaté Matce Boží, naopak, všechno jí dal v míře svrchované. Svatý Bernardin Sienský mluví o tomto oceánu Mariiných milostí, když říká: Matka Ježíšova je Svatou ve všech Svatých, jako Ježíš je Svatý nade všechny svaté (Tom. 3, čl.3. Kap. 1).

Svatý Bonaventura dodává: Nejen to, že přebývá v plnosti svatých, ona střeží jejich milosti,ona dbá, aby nepolevili, bdí, aby zachovali jejich zásluhy, a na druhé straně ona brání démonům, aby jim neškodili, ona zadržuje rámě svého Syna připravené dopadnout na hříšníky.

Zajisté, milost Panny Marie je oceán milostí, univerzální milost pro anděly i lidi v její veškeré plnosti.

Corbetta: Zázračná svatá Panna