18. února

18. února – Itálie:  sv. Gertruda Camensoli (+1903)

Čím více se praví apoštolové evangelia dívají na toho, kterého lidé probodli, čím více nesou ve svém srdci a ve svém těle umučení a smrt našeho Pána, tím budou platnějšími dělníky, kteří se nikdy nestydí za evangelium jakožto pomocníci Boží a spolupracovníci Pravdy. Největší Ježíšovou Apoštolkou je Maria, a to nejen proto, že dala světu věčné Světlo – vtělené Slovo, nejen proto, že je obětovala Otci, ale zvláště proto, že se intimně spojila se svým Synem umírajícím na kříži jako naše Spoluvykupitelka. Spojila se s ním tak intimně, že Ježíš mohl říci sv. Brigitě: »Moje srdce a srdce mé Matky tvořily jediné srdce«. »On nás vykoupil krví svého těla a Ona krví svého srdce«.

B. A. De Bonavalle

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen