17. února

17. února – sv. Alexeje Falkoneri, zakladatele řádu Servitů

Svatý Pavel píše Kolosanům: Trpím pro vás, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Má z toho prospěch Kristovo tělo tj. církev. (Kol 1,24)V době neuvěřitelně se stupňující, doslova organizované a i samotnou zbloudilou církví podporované hříšnosti prosí i nás Bolestná Matka za spoluúčast v smírném utrpení svého Syna: La Saletta, Rue du Bac. Lurdy, Rovigo , Fatima, Quito, nakonec Syrakusy, kde hořce pláče jako v La Salettě. Pokání, pokání! Modlete se za hříšníky. Tolikrát prosila marně. Slzy jsou jejím posledním argumentem.

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen