16. února

16. února – Etiopie – Naší milé Paní Paktu Milosrdenství

Zasvětit se Panně Marii znamená chtít, abychom na ní záviseli přesně tak, jak na ní záviselo její božské Dítě. Zasvěcení Marii a jejímu Neposkvrněnému srdci znamená napodobovat Ježíše, praktikovat jeho slova: Učte se ode mne, ….čiňte to, co jsem učinil já. (Mt 11,29.Jan 13,18)

Gabriele Allegra, Il Cuore Immacolato di Maria st. 168

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen