16. května

16. května

VIRGO PRUDENTISSIMA, ORA PRO NOBIS

Dílo prvních tří dnů stvoření jako proroctví o svaté Panně

Svatí Otcové osvícení nadpřirozeným světlem, které povzneslo k obdivuhodné schopnosti přirozená světla jejich géniů, otevřeli se škole samotného Ducha Svatého aby spatřovali tajemství Krista a Panny ve všech Božích dílech. Použijme jejich pokladů, abychom obohatili svou nedostatečnost.

V prvém dnu Bůh stvořil světlo, toto první stvoření tak čisté, tak dokonalé a tak mocné, které v sobě obsahuje teplo a život, nádheru a krásu všeho stvoření; toto krásné stvoření, které vytváří den. Byl to prorocký symbol Ježíše Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět; Ježíše Krista, světlo života, Prvorozeného ze všech tvorů, počátek Hospodinových cest. Ježíš je světlo a Maria je den, první plod tohoto prvního světla. Maria je prvá po prvním. Je zcela čistou Pannou, den bez mraků, tvor celý ze světla, bez kterého není možno pojmout světlo. Ježíš je pro Marii tím, čím je světlo pro den. Církev je také den, ale je jím teprve po Marii jako rozvoj Mariina tajemství.

Bůh oddělil světlo od temnot, tj. anděly od démonů, jak vysvětluje sv. Augustin, který prohlašuje, že toto je literární smysl posvátných slov, to znamená, dodává sv. Bonaventura, anděly, kteří zachovali věrnost, od těch, kteří propadli hříchu, to znamená, mohou nám ještě pomoci k obecnějšímu pohledu a rozlišení církve a světa, vyvolených a zavržených. Bůh volá k sobě všechny, kteří přijímají Ježíše, kteří mají Ježíše, kteří žijí v Ježíši, povolává a žehná dětem pravdy, dětem světla; a jejich hlavě, nejsvětější Marii, která je jejich matkou a jejich zářící atmosférou. Odmítá a zavrhuje do propasti vnějších temnot děti temnot, to znamená odbojné anděly a hříšné lidi, kteří následují knížete temnot, hrozného Lucifera, ztrácejí milost Ježíše Krista, a tím i životodárné světlo pravého dne. [44]

Castello de la Plana  Paní Dobré naděje