14. února

14. února – Francie: Zjevení Panny Marie v Pellevoisin 1876

Velcí ctitelé a milovníci Neposkvrněné Panny nám dávají pochopit sladké tajemství Mariino lépe, než jakékoliv teologické pojednání. Svatý Maximilán Kolbe, kterého můžeme bez váhání nazvat L. G. z Monfortu naší doby, napsal: »Jak je možné žít v Marii? Jen uvaž, copak v ní nežije sám Bůh? Copak se v jejím Srdci nenacházejí všechny poklady Boží milosti?« A Josef Rivella, velkodušný rytíř Neposkvrněné píše: »Ó Neposkvrněná,  děkuj Bohu Otci, že mě stvořil, Bohu Synu, že ke mně přichází, a Duchu Svatému, že mě uzavřel v Tobě! Nechť se stane to, co Bůh chce, aby se mnou přebýval můj sladký Ježíš a Ty, Jeho a moje Neposkvrněná Matko!«

Gabriele Allegra, Il Cuore Immacolato di Maria st. 131

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen