13. února

13. února – Rusko: Svatá Boží Rodička z ikony Iverské

Když Duch Svatý najde v duši svou nejčistší snoubenku Marii, způsobí v té duši hotové zázraky a ten největší zázrak par excelence je přetvoření duše v Ježíše Krista. Byla by to dlouhá řada světců, kteří o tom svědčí. Svatý Ambrož jistě obdržel velkou milost, když mohl napsat: »Nechť je v každé duši Maria, aby mohla velebit Pána, nechť je v každé duši její duch, aby mohl jásat v Bohu«. Svatý Pavel a svatý Jan hovoří o Kristu, který v nás přebývá: »Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus« (Gal 2,20). Ze stejné zkušenosti píše sv. Ambrož: »Kde je Kristus, tam je Maria, jeho Matka, a kde je jeho Matka, tam je i její Syn. Proto touží, aby ve všech adoptovaných dětech byla Maria a oslavovala Pána a jásala v nich«.

Gabriele Allegra, Il Cuore Immacolato di Maria st. 130

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.