12. února

12. února- Sedmi zakladatelů řádu Servitů

Kdo nechce být slepý, nemůže nevidět, že satanovi se podařilo proniknout tam, kam chtěl, protože již prolomil hráze zdrženlivosti, čistoty a poslušnosti. Důsledky jsou nevyhnutelné: kdo se stal služebníkem těla, stává se soudcem církve a dokonce evangelia, jde za falešnými učiteli jako jejich návnadou, posluhuje si dokonce Písmem, ze kterého skrze ďáblovu exegezi vyvozuje pravý opak toho, co Písmo učí. Prosím Matku Milosrdenství, aby zadržela rámě Spravedlivého, aby nás netrestalo tak, jak zasluhujme. Půjdeme – li dále touto cestou, nepřijde – li záhy zasloužený trest, cítím, že přijde zkouška, velká zkouška. A v této velké zkoušce nezbytným zdrojem velké světla je sedmero darů Ducha Svatého a čtyři kardinální ctnosti. O ty prosme při Nejsvětější oběti a v modlitbě svatého růžence, neboť není materiálního ani duchovního problému, který by nemohl vyřešit svatý Růženec.                                      

B. Raschi, OFM


Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen