11. února

11. února – 1. den zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech (1858)

Věz, můj synu, a rozhlašuj všem, že pravděpodobným a blízkým znamením věčného zavržení je odpor, vlažnost a nedbalost při modlitbě Andělského pozdravení, které napravilo celý svět. (Panna Maria bl. Alanu de la Roche)

Vězte vy, předurčení ke spáse, Ježíšovi nevolníci, že Zdrávas Maria je po modlitbě Otče náš nejkrásnější ze všech modliteb. Je to nejdokonalejší pocta, jakou můžete Marii vzdát. Protože s touto poctou Bůh vyslal anděla, aby získal Její srdce.

Pokorně a zbožně pomodlené Zdrávas Maria je podle svatých nepřítelem ďábla a zahání ho na útěk. Je kladivem, které ho drtí. Je zdrojem svatosti pro duši, radostí andělů, líbeznou písní předurčených, Mariinou rozkoší a slávou Nejsvětější Trojice.

L. M. Grignion z Monfortu, O pravé mariánské úctě (250.252)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen