10. února

10. února  – Zasvěcení Francie Panně Marii králem Ludvíkem XIII. (1638)

Bůh chce, aby v přítomné době víc než kdy jindy byla jeho svatá Matka poznávána, milována a uctívána. To se bez pochyby stane, když předurčení začnou s milostí a osvícením Ducha Svatého uctívat Pannu Marii niterným a dokonalým úkonem. Vždyť potom uvidí jasně, nakolik to víra dovolí, tu krásnou Hvězdu mořskou. Pod jejím vedením zakotví v dobrém přístavu navzdory všem bouřím a pirátům. Budou poznávat vznešenost této Královny a úplně se zasvětí její službě jako její poddaní a nevolníci z lásky. Budou zakoušet její mateřskou laskavost a projevy přízně. Poznají, že Maria je nejsnazší, nejkratší a nejdokonalejší cestou k Ježíši Kristu. Budou to praví apoštolové posledních časů, jímž mocný Pán udělí slovo a sílu, aby konali divy dobyli na nepřátelích slavnou kořist.

L .M.Grignion z Monfortu O pravé mariánské úctě (55)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen