1. února

1. února – Bolívie, Naší milé Paní v Copacabana

Svatá Brigita viděla Matku Boží a Královnu nebes s korunou nekonečné ceny na hlavě. Její vlasy měly obdivuhodný lesk a nesmírnou krásu a padaly volně přes její ramena. Měla na na sobě vzácný zlatý šat a plášť modrý jako nebe.

Brigita uchvácená a blažená jedinečným viděním zůstala celá bez sebe:.Náhle se zjevil svatý Jan Křtitel a řekl jí: »Poslouchej pozorně, chci ti říc, co ty věci znamenají. Koruna znamená, že svatá Panna je Královnou andělů, Paní a Matkou Krále. Rozpuštěné vlasy znamenají, že je Panna celá čistá a bez poskvrny. Plášť modrý jako nebe říká, že odumřela všem pozemským věcem. Zlatý šat svědčí o jejím milosrdenství a horoucí lásce k Bohu a k lidem«.

                                              Sv. Brigita Švédská, „Nebeská zjevení“, Kniha I. kap. 31

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen