9. září

V Nikomédii umučení svatých mučedníků Dorotea a Gorgonia, kteří získali velká vyznamenání od Diokleciána Augusta, ale odsuzovali pronásledování, které vůči křesťanům působil; nejprve byli propuštěni a pak mučeni bičováním po celém těle; poté otevřeli jejich vnitřnosti odstraněním kůže a pokropili octem a solí a dále pražili ohněm; a nakonec byli uškrceni. Po nějaké době bylo tělo blahoslaveného Gorgonia přeneseno do Říma, umístěno na Via Latina a odtud bylo poté přeneseno do baziliky Sv. Petra.

V Sabině, třicet mil od Říma, svatých mučedníků Hyacinta, Alexandra a Tiburcia.

V Sebastě v Arménii sv. Severiána, který jako voják císaře Licinia často navštěvoval čtyřicet mučedníků držených ve vězení na příkaz správce Lysiase. Byl za to zavěšen s kamenem přivázaným k nohám a bit holemi a drásán, až zraněním podlehl.

Téhož dne umučení svatého Stratóna, který byl pro Krista přivázán ke dvěma stromům a roztrhán na kusy, a tak podstoupi mučednickou smrt.

Dále svatých mučedníků bratří Rufína a Rufiniána.

Na území Therouanne ve Francii sv. Audomára biskupa.

V klášteře Clogher v Irsku sv. Querána, kněze a opata.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.