8. září

Narození Nejblahoslavenější Panny Marie, Matky Boží.

Svatého Hadriána mučedníka, jehož narození pro nebe se připomíná 4. března, ale slaví se zejména v tento den, kdy bylo jeho posvátné tělo převezeno do Říma.

Ve Valenci, ve španělské Tarragonesi,svatého Tomáše z Villanóvy, z řádu poustevníků svatého Augustina, biskupa a vyznavače, proslulého horlivou láskou k chudým. Papež Alexandr sedmý ho zapsáal do počtu svatých. Jeho svátek se však slaví 22. září.

V Alexandrii svatých mučedníků Ammona, Theofila, Neotéria a dvaadvaceti dalších.

V Antiochii sv. Timotea a Fausta mučedníků.

V Gaze v Palestině bratří svatých mučedníků Eusébia, Néstaba a Zenona, kteří v době Juliana Apostaty, když se proti nim vyvalil dav pohanů, byli od nich roztrháni na kusy a zabiti.

Na stejném místě svatého Néstora mučedníka, který za téhož Juliána krutě trýzněný stejnými pohany odevzdal duši Bohu.

V Římě sv. Sérgia I. papeže a vyznavače.

Ve Freisingu sv. Korbiniána, prvního biskupa toho města. Vysvěcen papežem sv. Řehořem II. a poslán kázat evangelium, sklízel velké plody ve Francii a v Německu a nakonec, proslulý ctnostmi a zázraky, spočinul v pokoji.

V Cartageně v Jižní Americe sv. Petra Klavera, kněze Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, který s obdivuhodným sebezapřením a jedinečnou láskou konal svou práci více než čtyřicet let ve prospěch otroků z Afriky, svou rukou pokřtil téměř tři sta tisíc nevěřících pro Krista. Papež Lev XIII. ho zapsal do počtu svatých, a a prohlási za zvláštního nebeského patrona černošských misií.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.