7. září

V Troyes, ve Francii, St. Nemoria jáhna a druhů mučednků, které zabil Attila, král Hunů.

V Nkcomédi blahoslaveného Jana mučedníka, který, když viděl kruté nařízení proti křesťanům zveřejněné na fóru, vzplanul horlivostí pro víru, vztáhl ruku a roztrhal je. Tato skutečnost byla oznámena Diokleciánovi a Maximiánovi Augustovi, kteří byli ve městě a ti přikázali, aby proti němu byly použity všechny druhy mučení. Tento nejvznešenější muž však vše přijal s takovou radostí, že na jeho tváři se neobjevila ani známka smutku.,

V Cesarei v Kappadócii svatého mučedníka Eupsichia, který byl za císaře Hadriána obviněn z toho, že je křesťanem, uvězněn a krátce poté propuštěn; okamžitě prodal své dědictví a část jeho ceny rozdělil chudým, část těm, kdo ho obvinili, i svým dobrodincům. Ale znovu byl zajat, a protože nechtěl obětovat modlám, byl krutě zmučen, proboden mečem a tak pod soudcem Sapriciem podstoupil mučednickou smrt.

V Pompeiópoli v Kilikii svatého mučedníka Sozonta, který byl za císaře Maximiána uvržen do ohně a tak odevzdal svého ducha.

V Akvilei sv. Anastasia mučedníka.

Blízko Alise, na území Autunu odešla ke svému Snoubenci svatá Regina, panna a mučednice, která za prokonzula Olibria byla mučena ve vězení na skřipci, pálena pochodněmi a nakonec odsouzena k trestu smrti.

V Orléansu, ve Francii nastolení svatého Evórcia biskupa, který byl nejdříve podjáhnem římské církve, pak božským řízením a znamením holubice byl označen a jmenován biskupem tohoto města.

Ve Francii sv. Augustála, biskupa a vyznavače.

V Kapui sv. Panfila biskupa.

Na území Paříže svatého Klodoalda, kněz a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.