6. září

V Palestině sv. Zachariáše proroka, který se již jako stařec se vrátil z Chaldeje do své vlasti, tam zemřel a leží pohřben vedle proroka Agea.

V Helespontu sv. Onesifora, žáka apoštolů, o kterém sv. Pavel píše v listě Timoteovi. Sám Onesifor spolu se svatým Porfyrem na příkaz prokonzula Adriana byli krurě zbiti a smýkáni divokými koňmi, a tak odevzdali svého ducha Bohu.

V Africe svatých biskupů Donaciáno, Presidia, Mansuéta, Germána a Fuskola, kteří za pronásledování od Vandalů na příkaz ariánského krále Hunnera za to, že bránili katolickou pravdu, byli tvrdě zbiti klacky a posláni do exilu. Byl mezi nimi také biskup zvaný Leto, odvážný a velmi učený muž, který byl po dlouhém věznění upálen.

V Alessandrii mučednickou smrt podstoupili svatí mučedníci kněz Faust, Makárius a deset druhů, kteří byla za císaře Décia a správce Valéria sťali pro jméno Kristovo.

V Kappadócii svatých mučedníků jáhna Kóttida, Evžena a druhů.

Ve Veroně sv. Petronia, biskupa a vyznavače.

V Římě svatého Eleutéria opata, který (jak píše svatý papež Řehoř) byl služebníkem Božím, který modlitbou a slzami vzkřísil mrtvého muže.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.