5. září

Svatého Vavřince Justiniani, prvního benátského patriarchy a vyznavače, který v tento den proti své vůli nastoupil na pontifikální trůn a 8. ledna 1455 odpočinul v Pánu.

V Římě na předměstí blahoslaveného Viktorina, biskupa a mučedníka, který byl pro svatost a zázraky zvolen vším lidem za biskupa města Amiterno. Poté za Nervy Traiana byl odvlečen spolu s dalšími Božími služebníky do Kontigliana, kde pramení páchnoucí sirnaté vody. Soudce Aurelián ho dal pověsit hlavou dolů a když to vydržel tři dny pro Kristovo jméno, nakonec, slavně korunovaný jako vítěz, předal svou duši Pánu. Jeho tělo křesťané pohřbili v Amiternu v Abruzách .

V Konstantinopoli byli na moři upáleni svatí mučedníci Urban, Theodoe, Menedem a sedmdesát sedm členů církevního řádu, kteří za císaře Valenty byli pro katolickou víru vyhnáni na vražednouloď.

V Porto Romano umučení vojáka svatého Ercolána, který byl za císaře Galla pro víru v Krista zbit důtkami a sťat.

V Kàpui svatých mučedníků Quincia, Arkóncia a Donáta.

Ve stejný den svatého Romula, který byl Trajanovým správcem. Protože nesnášel císařovu krutost vůči křesťanům, za to zbičován a sťat.

V Melitině v Arménii, umučení svatých vojáků Eudossia, Zenona, Makaria a tisíce sto čtyř druhů, kteří při pronásledování Diokleciána pro vyznání Krista odhodili vojenský pás.

Ve čtvrti Thérouanne v klášteře Sithieu, ve Francii sv. Bertina opata.

V Tolédu ve Španělsku sv. Obdulie panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.