4. září

Na hoře Nebo, v územíi Moábském svatého Mojžíše, Zákonodárce a Proroka.

V Neapoli, v Kampánii, svaté Kandidy, která se poprvé setkala se svatým Petrem apoštolem, když vstupovall do toho města, byla od něho pokřtěna a pak skonala svatou smrtí.

V Trevíru St. Marcela, biskupa a mučedníka.

V Ankaře, v Galacii tří svatých dětí mučedníků, jmenovitě Rufína, Silvano a Vitalika.

Téhož dne svatých mučedníků Magna, Kasta a Maxima.

V Chalons, ve Fràncii, sv. Marcela mučedníka, který byl za císaře Antoína pozván od správce Priska na pohanskou hostinu, ale zavrhl tato jídla a vyčítal všem přítomným, že slouží modlám. Byl od něho s nebývalou krutostí pohřben zaživa až po pás; tak vytrval tři dny ve chvále Boha a zachoval svou duši neposkvrněnou.

Téhož dne svatého a Tamela dříve za císaře Adricana pohanského kněze a pak a společně s druhy mučedníka

Stejně tak podstoupili mučednictví svatí Theodor, Oceán, Ammián a Julián, kterým za císaře Maximiána usekli nohy a hodili je do ohně.

V Římě sv Bonifáce papeže a vyznavače.

V Rimini sv. Marina jáhna.

V Palermu svaté Rosálie Panny z královské rodu Karla Velikého, která z lásky ke Kristu uprchla z otcovského knížectví a paláce a vedla svatý poustevnický život v horách a jeskyních.

Ve Viterbu uložení svaté Růženy z třetího řádu sv. Františka v době papeže Alexandra IV.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.