3. září

V Římě svatého papeže Pia X.

V Korintě svaté Foiby, o které se zmiňuje blahoslavený Apoštol Pavel v Listě Římanům.

V Kapui svatých mučedníků Aristea biskupa a Antonína dítěte.

Téhož dne svatých mučedníků Aigulfa opata lerinského a jeho druhů mnichů, kteří s vyříznutým jazykem a vyraženýma očima byli zabiti mečem.

Stejně tak svatých mučedníků Zenóna a Karitóna; jeden z nich byl vhozen do kotle s tekutýmho olovem, druhý do ohnivé pece.

Ve španělské Kordobě mučedníka svatého Sandala.

V Akvilei svatých panen a mučedníc Eufemie, Doroty, Tekly a Erasmy, které byly za císaře Nerona a správce Sebasta po mnoha mučeních zabity mečem a byly pohřbeny svatou Hermagorou.

V Nikomédii umučení svaté Basilisy, panny, která ve svých devíti letech, když překonala s božskou mocí za pronásledování císaře Diokleciána, a správce Alexándra, bití, oheň a šelmy a zachovala víru v samotného Krista, nakonec mimo město v modlitbě odevzdala duši Bohu.

V Toulu ve Francii sv. Mansveta, biskupa a vyznavače.

V Miláně uložení svatého Ausána biskupa.

Ve stejný den sv. Simeona Stylitsty mladšího.

V Římě přenesení svaté Serapie, panny který byla umučena 25. července.

Stejně tak v Římě intronizace papeže a nesrovnatelného muže svatého Řehoře Velikého, který byl nucen nést tíhu nejvyššího úřadu a zazářil ve světě nejjasnějšímí paprsky svatosti.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vynavačů a svatých panen.