29. září

Na hoře Gargano slavná pamázka na blahoslaveného Michaela Archanděla, kde byl zasvěcen kostel jeho jménu, opravdu chudý na svou strukturu, ale ozdobený nebeskou ctností.

V Auxerre svatého Fraterna , biskupa a mučedníka.

V Trácii svatých mučedníků Eutichia, Plauta a Herakléa.

V Persii svatých mučednníků Dady, společně s králem Saporem, jeho manželkou Kasdoou a jejich synem Gabdélem, kteří byli zbaveni poct a mučeni různým způsobema po dlouhém věznění nakonec zabiti mečem.

V Arménii svaté panny Ripsimy a druže mučednic za krále Tiridáta

V Persii sv. Gaudélie mučednice, která velmi mnohé obrátila ke Kristu a nechtěla uctívat slunce a oheň, proto byla za krále Sapora po mnoha mukách s hlavou skalpovanou přibita na dřevo a tak si zasloužila triumf mučednice.

V Pontecórvo poblíž Aquina sv. Grimoalda kněze a vyznavače.

V Palestině sv. Kviriaka poustevníka.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.