27. září

V Egei svatých mučedníků bratří Kosmy a Damiána, kteří za pronásledování Diokleciána poté, co s božskou pomocí překonali mnoho muk, pout a věznění, ponoření do moře a ohně, zásahy kameny a šípy , byli nakonec sťati. Jak se vypráví byli s nimi umučeni tři jejich sourozenci, jmenovitě Antimus , Leoncius a Euprépius.

Podobně v Paříži svatého Vincence z Pauly, kněze a vyznavače, zakladatele Kongregace lazaristů a dcer křesťanské lásky, muže s apoštolskou horlivosti a otce chudých; papež Lev XIII. ho jmenoval nebeským patronem u Boha všech charitativních asociací v celém katolickém světě od tohoto světce jakýmkoli způsobem odvozených. Jeho svátek se slaví 19. července.

V Diebel, ve Fénicii, svatého Marka biskupa, kterého sv. Lukáš nazývá Jan; byl synem oné blažené Marie, jejíž památka se slaví 25. června.

V Miláně, sv. Káji biskupa, žáka blahoslaveného Barnabáše Apoštola: poté, co mnoho vytrpěl za Neronova pronásledování, spočinul v pokoji.

V Římě, svaté Epikaridy, ženy senátora, která byla za pronásledování Diokleciána zbita olověnými důtkami a usmrcena mečem.

V Todi, v Umbrii, svatých mučedníků Fidencia a Terencia za téhož Diokleciána.

Ve španělské Kordově svatých mučedníků bratří Adolfa a Jana, kteří byli za pronásledování Arabů korunováni Kristem. Jejich sestra blahoslavená panna Aurea, povzbuzena jejich příkladem, k obnovení své víry podstoupila mučednictví 19. července.

V Sion-en-Valais ve Francii svatého Florentína mučedníka, který byl spolu s blahoslaveným Hiláriem po amputaci jazyka zabit mečem.

V Ravénně sv. Aderita, biskupa a vyznavače.

V Paříži sv. Elzeária hraběte.

V Hainautu svaté Iltrudy panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.