26. září

V Nikomédii svatých mučedníků Cypriána a Justiny Panny. Ta za císaře Diokleciána a správce Eutolmia pro Krista mnoho vytrpěla a způsobila obrácení Cypriána, který byl kouzelník a svými magickými dovednostmi se to pokusil to zvrátit, pak však spolu v ní podstoupil mučednictví. Jejich těla hozená šelmám v noci někteří křesťanští námořníci přivezli do Říma; později byla přenesena do konstantinské baziliky a pohřbena v baptisteriu.

V Římě svatého Kallistrata mučedníka a dalších čtyřiceti devíti vojáků, kteří za pronásledování císaře Diokleciána, když viděli, jak Kallistrata zavázali  do koženého pytle a ponořili do moře, s božskou pomocí však zůstal na živu, přijali křesťanské náboženství a s ním podstoupili mučednickou smrt.

V Bologni s. Eusébia, biskupa a vynavače.

V Bréscii sv Vigilia Vescovo.

Na území Frascati svatého Nila opata zakladatele kláštera Grottaferráta, muže velké svatosti.

Ve městě Kastello v Umbrii sv. Amancia kněze, proslulého darem zázraků.

V Albàno sv. Senátora.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.