25. září

V městečku Emauzy blaženého Kleofáše, který byl Kristovým učedníkem. Říká se o něm, že pro vyznání Krista byl zabit Židy ve stejném domě, ve kterém připravil stůl pro Pána, a že tam byl pohřben se slavnou památkou.

V Amiens, ve Francii, blahoslavený Firmina biskupa, který za pronásledování Diokleciána a správce Riziovara po různých útrapách podstoupil mučednictví stětím.

Nedaleko Říma na Via Claudia, svatého Herkulána, vojáka a mučedníka, který byl za císaře Antonína obrácen ke Kristu zázraky, k nimž došlo při umučení blahoslaveného biskupa Alexandra, a za vyznání víry po mnoha mukách byl popraven mečem.

V Damašku svatých mučednícků Pavla, jeho manželky Tatty a jejich synů Sabiniána, Maxima, Rufa a Evžena, kteří byli obviněni, že jsou křesťané, byli mučeni bitím a jiným týráníma v mukách odevzdali duši Bohu.

V Asii umučení svatých Bardomiána, Enkarpa a dalších dvaceti šesti mučedníků.

V Lyonu ve Francii uložení svatého Wolfa, který byl jako poustevník jmenován biskupem.

V Auxerre svatého Anakaria, biskupa vyznavače.

V Blois ve Fràncii sv. Solemnia, biskupa z Chartres, proslulého zázraky.

Téhož dne sv. Principia, biskupa ze Soissons a bratra blahoslaveného Remigia biskupa.

V Anagni svaté Panny Aurélie a Neomisiae.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.