24. září

Svátek Blahoslavené Panny Marie známé jako della Mercéde, zakladatelky pod Řádu na vykupováníní otroků. Jejíí zjevení se připomíná 10. srpna.

V Bréscii uložení biskupa sv. Anatalóna, žáka blahoslaveného apoštola Barnabáše, jehož byl nástupcem jako biskup milánské církve.

V Maďarsku svatého Gerarda, biskup ze Szanadu a mučedníka, známého jako apoštola Maďarů, benátského patriarchy, na kterýého při jeho cestě ze Szanadu do Alba Reale zaútočili u řeky Dunaje nevěřící, byl od nich ukamenován a nakonec proboden kopím, zesnul , a tímto způsobem jako prvníiozdobil svou zemi vznešeným mučednictvím.

V Autunu svatých mučedníků kněze Andóchia, jáhna Tirsa a Felixe. Tito vyslaní z Východu od blahoslaveného Polykarpa, biskupa ze Smyrny, kázat evangelium ve Francii, byli tam krutě bičováni a celý den viseli hlavou dolů, poté byli položeni do ohně do ohně, nebyli však spáleni; nakonec byli zasaženi bidly do krku, byli tak byli slavně korunováni jako mučedníci.

V Egyptě umučení svatých Pafnucia a druhů mučedníků. Vedl osamělý život a slyšel, že mnoho křesťanů bylo vězněno, z Božího vnuknutí se představil prefektovi a upřímně se přiznal ke křesťanskému náboženství; pak ho nejprve spoutali železnými řetězy a mučili velmi dlouho na skřipci, poté byl poslán s mnoha dalšími k Diokleciánovi, na jho příkaz byli byl přibiti na strom a ostatní byli zabiti mečem.,

Na Chalcedónii odešlo do nebe čtyřicet devět svatých mučedníků, kteří byli za císaře Diokleciána, po mučednické smrti svaté Eufémie odsouzeni k šelmám, které je nezranily, a nakonec byli popraveni mečem.

V Auvergne, ve Francii uložení svatého Rustika, biskupa a vyznavače.

Ve Flay, na území Beauvais, svatého Jeremára kněze a optata.

V Sanseverinuv Picènu uložení sv. Pacifika, kněze řádu minoritů a vyznavače, muže výjimečné trpělivosti a proslulého láskou k samotě, kterého papež Řehoř XVI. zapsal do katalogu Svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.