22. září

Svatého Tomáše z Villanovy z řádu poustevníků svatého Augustina, biskupa ve Valencii a vyznavače, jehož den úmrtí se připomíná osmého dne tohoto měsíce.

V Sion-en-Valais ve Francii v místě zvaném Agauno, svatých mučedníků z legie Tébské Mořice, Esupéria, Kandida, Viktora, Inocénce a Vitállia, s druhů téže legie, kteří za císaře Maxmiliána zabíti pro Krista ozdobili svět svět se slavným mučednictvím.

V Římě umučení svatých panen Degny a Emerity za panování Valeriána a Galliena; jejich ostatky jsou uloženy v kostele s. Marcela.

V Ratiboři v Bavorsku svatého Emanuela, biskupa a mučedníka, který aby osvobodil druhé, pro Krista, trpělivě podstoupil hořkou smrt.

V Chartrain sv. Jonáš, kněze a mučedníka, který při cestě se svatým Dionysiem do Francie, na příkaz prefekta Juliana byl zbičován a popraven mečem a podstoupil tak mučednickou smrt.

V Antinopoli v Egyptě sv. Iraidy, panny Alexandrijské, a druhů mučedníků. Když vyšla načerpat vodu z nedaleké fontány a viděla loď naloženou vyznavači Krista, okamžitě zanechala nádobu s vodou, přidala se k nim a společně s nimi šla do města, kde byla po mnohém mučení sťata; pak svůj život položili kněží, jáhni, panny a všichni ostatní v mučednické smrti.

V Římě svatého Felixe IV. papeže, který velmi horlivě pracoval pro katolickou víru.

Ve městě Meaux blahoslaveného Santina biskupa, který byl žákem svatého Dionýsia Areopagity a vysvěcen od něho na biskupa toho města byl prvním, kdo zde kázal evangelium.

Na území Costance ve Francii biskupa sv. Lautóna.

Na hoře Glonne, poblíž Lóiry ve Francii sv. Florence kněze.

Ve vesnici Levroux na území Bourges svatého Silvána vyznavače.

V Laonu, ve Francii abatyše sv Salabergy.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.