21. září

V Etiopii sv. Matouše apoštola a evangelisty který při kázání v této oblasti podstoupil mučednictví. Jeho evangelium, napsané hebrejsky, zjevené samotnému Matouši, bylo nalezeno společně s tělem blahoslaveného apoštola Barnabáše v době císaře Zenona.

V zemi Saar svatého Jonáše proroka, který byl pohřben v Getě.

V Etiopii svaté Ifigenie panny, která pokřtěna blahoslaveným Matoušem Apoštolem a zasvěcená Bohu, zesnula svatou smrtí.

V Římě svatého mučedníka Panfila.

Téhož dne na Via Claudia, dvacet mil od Říma umučení svatého Alexandra biskupa, který za císaře Antonína pro víru Kristovu snášel řetězy, bití, hořící pochodně, tržné rány železnými háky, šelmy a plameny pece a nakonec sťat mečem dobyl korunu mučednictví. Jeho tělo převezl blahoslavený papež Damas do Říma 26. listopadu.

Na Kypru svatého Izáka, biskupa a mučedníka.

Ve Fenícii svatého Eusébia, který se sám představil prefektovi a prohlásil se za křesťana, byl od něho týrán mnoha mukami a poté sťat.

Na Kypru svatého Melecia, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.