2. září

Svatého Štěpána, krále Maďarů a vyznavače, který 15. srpna spočinul v Pánu.

V Římě svaté Maximy mučednice, která pro vyznání Krista spolu se svatým Ansanem za pronásledování Diokleciána, byla bita holemi, až skonala.

Ve francouzském Pamiers den velké úcty k svatému Antonínu mučedníkovi, jehož ostatky se těší velké ústě v kostele v Palénza ve Španělsku.

Mučednickou smrt podstoupili také svatí Diomedes, Julián, Filip, Eutichián, Hesychius, Leonidas, Filadelf, Menalippus a Pentagapa, z nichž někteří byli usmrceni ohněm, jiní vodou, další mečem a křížem.

V Nicomédii svatých mučedníků Zena a jeho synů Koncordia a Teodora.

V Lyonu ve Francii svatého Elpidia, biskupa a vyznavače.

V Piceno sv. Alpidia, jehož jméno přijalo město, které je šťastné, že vlastní jeho posvátné tělo.

Na hoře Soratte sv. Nonnósa opata, který svou modlitbou přemístil velký kámen na jiné místo a zazářil i dalšími zázraky.

Téhož dne vzpomínka na svaté mučedníky bratry Evódia, Hermogena a Kallista umučených v Syrakusách; jejich památka se na Sicílii, slaví také 25. dubna.

V Lyonu, ve Francii uložení svatých Justus, biskupa a vyznavače, a Viátora, který byl jeho sekretářem; jeho den úmrtí se slaví 14. nebo 21.října.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.