18. září

V Osimu, v Picénu, svatého Josefa Kupertinského, kněz řádu minoritů a vznavače a vyznavač, kterého byl do počtu svatých zapsal papež Klement XIII..

V Negropontu Řecku svatého Metoda, který byl nejprve biskupem v Olympu, v Lycii, a poté v Týru ve Fénicii, proslavený velmi jasnou a nádhernou řečí a naukou; na konci posledního pronásledování (jak píše svatý Jeroným) byl korunován mučednickou smrtí.

Na území Vienne sv. Ferreola mučedníka, který byl z moci soudu, na příkaz nejzáludnějšího prefeklta Krispina zajat a nejprve ukrutně zbit, poté s velkou váhou řetězů uvržen do velmi temné kopky; z Boží vůle řetězy rozlámal, otevřel dveře a opustil věznici. Byl při odchodu byl znovu zajat těmi, kteří ho pronásledovali, a sťat mečem získal palmu mučednictví.

Stejně tak svaté mučedníce Sophia a Irena.

V Milàně sv. Eustórgia prvního biskupa toho města, o kterém vydal svědectví blahoslavený Ambrož.

V Kortině v Kandii sv. Eumenia, biskupa vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.